Preview Mode Links will not work in preview mode

inspirationspodden®


inspirationspodden grundades hösten 2016 och kom inte igång förrän januari 2019. inspirationspodden är en podcast där vi träffar både kända och okända människor med inspirerande berättelse om allt mellan himmel och jord. Vi kommer att beröra ämnen som träning, hälsa, missbruk av olika slag, utanförskap, psykisk ohälsa, mobbing, kristendom, personlighets avveckling, personlig utveckling och ledarskap m.m.

Nov 29, 2020

Viktoria Kosovic gick igenom svåra perioder under sin skolgång. Kände sig blyg och tillbakadragen då lärarna inte såg hennes behov. Att senare hamna i psykisk ohälsa och inte ha någon självkänsla, inte ha någon tro på sig själv till att ta tag i sitt liv för att göra förändringar till det bättre. Från att vara en blyg och tillbakadragen tjej till att göra en podd och berätta för er om sitt liv är en fantastisk förändring till det bättre.